Få den rette hjælp og støtte til at komme ud af afhængigheden på et misbrugscenter

15 september 2019
Astrid Pedersen
Få den rette hjælp og støtte til at komme ud af afhængigheden på et misbrugscenter

Når et menneske kommer ud i et misbrug, kan det være utroligt svært for de pårørende at se på. Og det kan ligeledes være svært at begribe misbruget, hvis man ikke ved hvordan et sådant hænger sammen.

Er der forskel på misbrug og misbrugsbehandling?

Et misbrug er et misbrug, uanset om objektet herfor er spil, alkohol, hårde stoffer, sex eller receptpligtig medicin. Misbruget og afhængighedens anatomi er grundlæggende identisk fra misbrugsform til misbrugsform.

Når det så er sagt, er der utroligt stor forskel på de mennesker, som bliver ramt af et misbrug. Afhængighed skeler ikke til uddannelse, job, social status, økonomisk formåen, køn eller alder. Og det er mennesker fra vidt forskellige baggrunde, og med unikke historier i bagagen, som bliver ramt.

Derfor er det vigtigt, at ikke alle misbrugere skæres over én kam. For selv om der kan spores fællestræk, skal misbrugere behandles som de individer de er.

Hvor finder jeg den bedste og mest effektive misbrugsbehandling?

Behandlingscenter Stien er et misbrugscenter, som tilbyder misbrugsbehandling med personlig og individuel terapi indlagt. Samtidig indgår gruppeterapi som et led i at styrke den misbrugsramtes fællesskabs forståelse og styrke sammenholdet. Det er ikke ukendt, at tidligere misbrugere finder sammen i venskaber efter endt behandling, for at hjælpe og støtte hinanden på vejen mod et liv uden misbrug og afhængighed.

Hos Behandlingscenter Stien tager misbrugsbehandlingen udgangspunkt i den kendte Minnesota kur, som er et helhedsorienteret og evidens baseret behandlingsprogram. Målet med Minnesota kuren er først og fremmest at give den misbrugsramte de rette redskaber til at bygge en ny tilværelse op, for det andet at inddrage vedkommendes livsverden i projektet, således at han eller hun får den rette hjælp og støtte – også efter endt behandling.

Dette betyder, at den misbrugsramte familie også tilbydes et forløb, under hvilket de lærer om misbrugets natur, og om, hvordan de sammen kan klinke familiens skår.

Læs mere om behandling af afhængighed på behandlingscenter-stien.dk

Flere nyheder